ประกันสุขภาพเหมาจ่าย - An Overview

ผู้จัดการหน่วย : ภก. สันทัด อังกาบ เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก

ทั้งนี้ การซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่มีความคุ้มครองโรคร้ายแรงนั้นอาจจะไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ แต่จะต้องมีการแถลงข้อมูลสุขภาพ หากผู้สูงอายุมีโรคร้ายแรงอยู่ก็อาจจะหมดสิทธิในการสมัครแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายได้ ดังนั้นการสมัครประกันสุขภาพเหมาจ่ายควรสมัครแต่เนิ่น ๆ ในช่วงที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่

โปรโมชั่นสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบสถานะการสมัครสินเชื่อ ฉันมองหา

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายจะให้ความคุ้มครองที่สูงและครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาในระยะยาวทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในขณะที่ประกันสุขภาพทั่วไปจะกำหนดวงเงินความคุ้มครองที่เบิกได้ในแต่ละรายการตามที่จ่ายจริง 

สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต นักวางแผนทางการเงิน

หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในเครือข่าย ผู้เอาประกันไม่ต้องสำรองจ่าย แต่หากเข้ารักษาในสถานพยาบาลที่อยู่นอกเครือข่าย ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้โดยสำรองจ่ายก่อนแล้วมาเบิกเคลมทีหลัง ซึ่งจะต้องกรอกฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานที่ระบุอาการของแพทย์ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแบบไหนบ้าง ที่ประกันสุขภาพ ไม่คุ้มครอง

ประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ ฉันกำลังมองหา...

หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

ปัจจุบันมีประกันสุขภาพเหมาจ่ายออกมาให้บริการลูกค้าหลายบริษัท มีวงเงินให้เลือกหลากหลายตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักร้อยล้านต่อปี ความคุ้มครองในส่วนเฉพาะผู้ป่วยใน หรือทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก ครอบคลุมเฉพาะในไทย หรือทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

วิธีการเลือกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้หรือไม่ ? ใช้ได้

อันดับยอดนิยมที่แนะนำสำหรับ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *